Liên hệ trực tiếp:

Trường Tiểu học Thị trấn Thắng- Hiệp Hòa- Bắc giang

Khu 5
3.872.119
c1ttrthang@bacgiang.edu.vn