Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 11 : 63
Năm 2020 : 1.418
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm học 2020-2021.

Thc hin công văn s 04/HD-LN ngày 11 tháng 9 năm 2020 ca Công đoàn s giáo dc tnh Bc Giang; Thc hin công văn s 212/LĐLĐ ngày 18 tháng 9 năm 2020 vè vic hướng dn t chc hi ngh cán b công chc, viên chc năm hc 2020-2021.

 

Ngày 9 tháng 10 năm 2020, trường THTT Thng long trng t chc hi ngh cán b công chc, viên chc năm hc 2020-2021; Đến d và ch đo hi ngh  có Đ/c Vũ Thị Ngọc Bích, bí thư chi b-hiu trưởng nhà trường và các Đ/c trong BGH, các Đ/c giáo viên trong hi đng sư phm nhà trường có mt đy đ.

Thông qua chương trình hi ngh Đ/c Vũ Thị Ngọc Bích báo cáo thc hin nhim v chính tr năm hc 2019-2020, và nêu nhng thành tích ni bt mà tp th hi đng sư phm nhà trường đã đt được, kết qu c th:
V thc hin các ngh quyết, ch trương, chính sách ca Đng, pháp lut ca nhà nước 100% cán b, giáo viên, nhân viên thc hin nghiêm túc vic hc tp và làm theo tm gương đo đc H Chí Minh; thc hin có hiu qu các phong trào thi đua; quán trit đy đ các ch trưởng ca Đng, Nhà nước, ca nghành, đc bit là ngh quyết 29/NQ-TW v đi mi căn bn, toàn din giáo dc đào to; T chc hc tp nghiên cu xây dng chương trình hành đng thc hin tt ch đ năm hc : Gi vng k cương, n nếp trường, lp hc; chú trng giáo dc đo đc, li sng, k năng, văn hóa ng x cho đi ngũ nhà giáo và hc sinh; tiếp tc đi mi sáng to nâng cao cht lượng giáo dc toàn din, cho cán b giáo viên, nhân viên và hc sinh. 100% cán b giáo viên nhân viên trong nhà trường thc hin tt không vi phm trong các hành vi nhà giáo không được làm, 100% cán b giáo viên, hc sinh tham gia tt các cuc vn đng ca ngành và đa phương như hiến máu nhân đo, ng h ngày vì người nghèo, ng h phòng chng dch covid-19.
Phương hướng nhim v ca năm hc 2020-2021:
Ch đo thc hin nghiêm túc gi gic, ni quy cơ quan, thc hin nghiêm túc quy chế chuyên môn, nâng cao tinh thn trách nhim và hiu qu công vic ca bn thân trong nhim v được giao; Đi vi hc sinh-Thc hin nghiêm túc ni quy trường lp, tích cc thi đua hc tp nâng cao trách nhim ca bn thân trong vic hc tp, rèn luyn, xây dng môi trường thân thin.

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Video Clip
Văn bản mới
Tài liệu mới